Gündem

Din İşleri Yüksek Heyeti’ndan Bayram namazı söylemesi

Din İşleri Yüksek Heyeti'ndan Bayram namazı söylemesi

Din İşleri Yüksek Heyeti Kovid-19 önlemleri dolayısıyla Bayram namazı ile alakalı söyleme yaptı

İslam’da farz olan oruç ve hac imanlarının bitirilmesiyle Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları hukuki kılınmıştır. Hz. Peygamber s.a.s. ve ashabının r.a. tatbikatına göre kendine has ilave tekbirleriyle beraber ikişer rekât olan bayram namazları her zaman geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur.

Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının kararı ve bu imanın tek başına kılınıp kılınmayacağı mevzusunda değişik görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan koşulların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması koşuldur. Rastgele bir nedenden dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu bireyin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, konutlarında iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak kuşluk namazı amacıyla beyhude namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması temeldir. Bununla beraber farklı nedenlerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan şahıslar, bayanlar, çocuklar ve yolcular konutlarında münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması koşul değildir.

Sonuç itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun imanların bitirilmesinin neşe ve heyecanını yaşamak üzere hep beraber cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok ehemmiyetli imanlardır.

Sıradaki Haber :  Yerli sağlık firması ABD’nin en gözde havalimanında hizmet vermeye aday

Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi nedenlerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması ihtimalinin olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıyada söylenen görüşler istikametinde iman yaşamlarına güzergah vermeleri olasıdır. Nitekim bu sene de ne yazık ki halkça büyük gayret verdiğimiz Kovid-19 salgını nedeniyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramının ilk gününde her şehrin kendi bayram namazı saatinde minarelerden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler getirmek suretiyle bayram heyecanının yaşanmasına ve herkesin bulunduğu yerde bu neşeye katılmasına müteveccih bir uygulama yapacaktır. Ulusumuzun da tıpkı evvelki bayramlarda olduğu gibi lüzumlu pakliğini ve öbür hazırlıklarını yapması, giyim kuşamına itina göstermesi ve güneşin yükseldiği o bayram namazı zamanını coşkuyla, dualarla, zikirlerle beklemesi uygun olacaktır. Böylece bayram namazını cemaatle kılamamanın üzüntüsünü, bayram namazı süresine sağ salim erişmiş olmanın keyfi ve şükrü ile Allah’ın huzuruna durarak giderebilecektir. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek o günün bayram günü olduğunu ailesiyle beraber algı edecektir. Yukarıyada söylendiği gibi dileyen kardeşlerimiz bayram namazı amacıyla, dileyenler de duha/işrak kuşluk namazı amacıyla namaz kılabileceklerdir.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı